Хорольська районна рада

Рішення 32 сесії 7 скликання про затвердження Положення про платні послуги та тарифів на платні послуги які надаються НКП "Хорольська ЦРЛ"

ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

тридцять другої сесії сьомого скликання

 

 

 21  червня  2019 року                                                                 

                                      №  630 - ХХХІІ                           

 

Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області» та Тарифів на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області

 

             Відповідно до підпункту 20 пункту 1, пункту 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), та з метою врегулювання питання надання платних послуг населенню Хорольського району, враховуючи висновки профільної постійної комісії районної ради,

 

районна рада вирішила:

 

1. Затвердити Положення про платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області (додаток 1).

2. Затвердити Тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області (додаток 2).

3. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області:

3.1. Забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційній сторінці комунального некомерційного підприємства «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області, а також в доступних для громадян приміщеннях КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Хорольської районної ради у десятиденний термін.

4. Організацію виконання рішення покласти на комунальне некомерційне підприємство «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області, контроль – на постійну комісію Хорольської районної ради з гуманітарних питань, молодіжної політики та соціально-трудових відносин.                   

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                      В.А.Мартюк

 

 

Додаток 1

до рішення 32 сесії Хорольської районної ради 7 скликання

№ 630 - ХХХІІ від 21  червня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня»

Хорольської районної ради Полтавської області

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами).

1.2. Це Положення пропонує створення і введення нових форм надання медичної допомоги населенню з метою економного використання бюджетних асигнувань в умовах дефіциту фінансування і збереження об’ємів надання медичної допомоги населенню на належному рівні. 

 

2. Порядок надання платних послуг населенню

2.1. Платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області (надалі - КНП «Хорольська ЦРЛ»), регламентовані наступними нормативними документами:

  • Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.1999 р. №252;
  • наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 р. № 65/80.
  • Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди, встановлений ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.,
  • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246;
  • Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 р. №280.
  • Порядок надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2013 р. № 423.

2.2. КНП «Хорольська ЦРЛ» надає платні послуги згідно Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами).

2.3. Послуги, вказані в п. 2.2, надаються на підставі тарифів. Тарифи на платні послуги розраховуються заступником головного лікаря з економічних питань та бухгалтером, погоджуються головним лікарем КНП «Хорольська ЦРЛ» та затверджуються рішенням сесії Хорольської районної ради.

2.4. Структурні підрозділи КНП «Хорольська ЦРЛ» забезпечують населення доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних послуг та їх тарифів.

2.5. Контроль за організацією і якістю надання платних послуг населенню, а також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснює головний лікар КНП «Хорольська ЦРЛ».

 

3. Організація надання платних послуг і контроль за виконанням вимог до їх якості

3.1. Медичний огляд кандидатів у водії для отримання посвідчення водія транспортного засобу та водіїв транспортних засобів (отримання Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом ).

3.1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами.

3.1.2. Медична комісія по медичному огляду громадян в КНП «Хорольська ЦРЛ» утворюється при поліклінічному відділенні наказом головного лікаря.

3.1.3. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо внести визначену суму на розрахунковий рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.1.6. Відповідальність за якість проведення медичних оглядів несе голова медичної комісії. Контроль за роботою цієї комісії забезпечує головний лікар КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.2. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи.

3.2.1. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи.

3.2.2. Лікувально-консультативна комісія по медичному огляду громадян утворюється при поліклінічному відділенні наказом головного лікаря КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.2.3. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо внести визначену суму на розрахунковий рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.2.4. Відповідальність за якість проведення медичних оглядів несе голова лікувально-консультативної комісії. Контроль за роботою цієї комісії забезпечує головний лікар КНП «Хорольська ЦРЛ».

          3.3. Медичний огляд працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

3.3.1. Медичний огляд працівників, певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, проводиться з метою установлення фізичної та психологічної здатності осіб до праці, пов’язаної зі шкідливими чи небезпечними умовами праці.

3.3.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств та організацій незалежно від форм власності та видів діяльності;

3.3.3. Щороку головний лікар КНП «Хорольська ЦРЛ» видає наказ про створення медичної комісії для проведення вищезазначених медичних оглядів, організовує місце проведення, час, перелік лікарів-спеціалістів, розробляє і погоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів.

3.3.4. Замовник визначає контингент осіб, які зобов’язані проходити медичний огляд, виділяє кошти на організацію медичного огляду, створює наказ на проведення медоглядів в термін, погоджений з КНП «Хорольська ЦРЛ», і вносить визначену суму на розрахунковий рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ».

          3.3.5. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, а також форма медичного висновку містяться в наказі МОЗ від 21.05.2007 № 246. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (зі змінами).

3.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

3.4.1. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб проходять співробітники медичних закладів, робітники торгівлі, харчових галузей, а також працівники дошкільних і шкільних закладів всіх форм власності. Головна мета профілактичного огляду – перевірка стану здоров’я з метою запобігання поширення інфекційних і паразитних хвороб серед населення;

3.4.2. За результатами профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особових медичних книжок ф. №1-ОМК відповідно до наказу МОЗ від 21.02.2013 №150 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (зі змінами) із зазначенням дати огляду, дозволу на роботу на визначений термін.

3.4.3. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти медогляд, щорічно укладає угоду з КНП «Хорольська ЦРЛ», у встановлений термін надає списки працівників на проходження профілактичного медичного огляду і перераховує грошові кошти на розрахунковий рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.4.4. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, перелік яких затверджений наказом головного лікаря КНП «Хорольська ЦРЛ». Прийом здійснюється щоденно згідно з графіком роботи поліклінічного відділення.

3.5. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

3.5.1. Штучне переривання вагітності може проводиться за зверненням пацієнтки з терміном вагітності до 12 тижнів.

3.5.2. Відповідно до медичних показань до медичного огляду долучаються й інші спеціалісти (проводяться діагностичні дослідження: загальний аналіз крові, аналіз мазка на гонококи та тріхомонади, загальний аналіз сечі, визначення групи крові, резус фактора, ультразвукове обстеження).

3.5.3. Особи, які замовляють цю послугу, зобов’язані попередньо внести визначену суму на розрахунковий рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ» в комерційному банку.

3.6. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

3.6.1. Громадяни для отримання платної медичної послуги подають на ім’я головного лікаря заяву.

3.6.2. Особи, які замовляють медичні послуги, зобов’язані попередньо внести визначену суму на розрахунковий рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ».

3.7. Грошові надходження від надання медичних послуг зараховуються на поточний рахунок КНП «Хорольська ЦРЛ» та витрачаються на:

- оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

- проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій;

- на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги.

3.8. Плановий рівень рентабельності на платні послуги передбачається у розмірі 10 % з метою розвитку матеріально-технічної бази КНП «Хорольська ЦРЛ».

 

4. Порядок розрахунку тарифів на платні послуги

4.1. Тарифи на платні послуги, що надаються населенню в КНП «Хорольська ЦРЛ», розраховані індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.

4.2. Базою для встановлення тарифів на платні послуги є їх собівартість, в яку входять:

- витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;

- відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

- матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;

- об’єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по підрозділах за результатами проведеного аналізу затрат за попередній рік;

- інші витрати з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.

4.3. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з урахуванням фактичних витрат підприємства.

4.4. При потребі на протязі року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та доповнені.

 

5. Перелік пільгових категорій населення, які отримують платні послуги безкоштовно

- працівники КНП «Хорольська ЦРЛ» при проходженні попередніх та періодичних медичних оглядів (крім оплати за бланки сертифікатів про проходження профілактичних наркологічного та психіатричного оглядів, бланків особистих медичних книжок та бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом).

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                              Р. М. Гловацький

 

Додаток 2

до рішення 32 сесії Хорольської районної ради 7 скликання №  630 - ХХХІІ  від  21  червня 2019

 

Тарифи

на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області

 

№п/п

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ, гривень за одиницю виміру

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

Загальний аналіз крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитарної формули, лейкоцитів, еритроцитів, ШОЕ)

Аналіз

63,85

1.2

Цитологічне дослідження вагінального секрету

Аналіз

20,00

1.3

Визначення загального холестерину в сироватці крові (за направленням сімейного лікаря)

Аналіз

12,55

1.4

Визначення загального холестерину в сироватці крові

Аналіз

18,15

1.5

Визначення групи крові

Аналіз

11,80

1.6

Визначення глюкози в капілярній крові

Аналіз

26,60

1.7

Дослідження крові на сифіліс (реакція мікропреципітації – РМП)      

Аналіз

11,30

1.8

Загальний аналіз сечі (визначення наявності білка, білірубіну, цукру, питомої ваги, реакції РН, кількості, прозорості, кольору, мікроскопічне дослідження осаду сечі)

Аналіз

38,50

1.9

Дослідження мазка на гонорею, тріхомоніаз

Аналіз

20,85

1.10

Визначення білірубіну в сироватці крові

Аналіз

24,30

1.11

Визначення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) в сироватці крові

Аналіз

42,85

1.12

Визначення резус-фактора

Аналіз

14,80

1.13

Бактеріологічне дослідження на наявність патогенного стафілококу

Аналіз

100,10

1.14

Бактеріологічне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій

Аналіз

91,00

№п/п

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ, гривень за одиницю виміру

1.15

ЕКГ-дослідження у 12-ти відведеннях, яке проводиться в кабінеті

Обстеження

37,75

1.16

Флюорографія

Обстеження

21,35

1.17

Обстеження вестибулярного апарату

Обстеження

12,65

1.18

Перевірка гостроти зору і вимір поля зору (периметрія)

Обстеження

7,50

1.19

Визначення активності гамма-глутамілтранпептидази (ГГТ) в сироватці крові

Аналіз

21,35

2. Медичні огляди:попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

 

Профілактичний медичний огляд

 

 

2.1

лікарем-акушер-гінекологом

Огляд

28,05

2.2

лікарем-дерматовенерологом

Огляд

16,55

2.3

лікарем-ендокринологом

Огляд

18,80

2.4

лікарем-невропатологом

Огляд

14,70

2.5

лікарем-онкологом

Огляд

11,45

2.6

лікарем-отоларингологом

Огляд

18,95

2.7

лікарем-офтальмологом

Огляд

11,00

2.8

лікарем-стоматологом

Огляд

18,75

2.9

лікарем-терапевтом

Огляд

14,90

2.10

лікарем-фтизіатром

Огляд

32,20

2.11

лікарем-хірургом

Огляд

8,70

2.12

лікарем-наркологом

Огляд

21,35

2.13

Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний огляд (без урахування вартості довідки)

Огляд

38,40

3. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)

3.1

Передрейсове медичне обстеження водія транспортних засобів

обстеження

19,65

4. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями

№п/п

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ, гривень за одиницю виміру

4.1

Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) з наступним спостереженням протягом доби

операція

724,05

 

Примітка: повна вартість медичних оглядів визначається медичною установою для кожного замовника послуги в залежності від переліку лікарів спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень згідно з цими тарифами.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                                       Р. М. Гловацький« повернутися до списку оголошень