Хорольська районна рада

ІНФОРМУЄ ШТОМПЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 

Інформує Штомпелівська сільська рада Хорольського району Полтавської області.

 

Згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”
 повідомляємо про оприлюднення заяв про визначення обсягу
cтратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації: Генерального плану та Плану зонування території села Штомпелівка, Лісянщина, Лобкова Балка Хорольського району Полтавської області.

 

Заяви про визначення обсягу cтратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації розміщені на дошці оголошень  Штомпелівської сільської ради та на сайті Хорольської районної ради https://horolska-rayrada.gov.ua.

Заяви містять наступну інформацію:

1) замовник:Штомпелівська сільська рада Хорольського району Полтавської області с. Штомпелівка, вул. Центральна, 42а тел.: 8(05362) 9-56-31

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

вид документа державного планування

Генеральний план та План зонування території села Штомпелівка Хорольського району Полтавської області;Генеральний план та План зонування території села Лісянщина Хорольського району Полтавської області;Генеральний план та План зонування території села Лобкова Балка Хорольського району Полтавської області.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту. Основними цілями просторового планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

При розробленні генерального плану враховуються чинні законодавчі акти, діючі стандарти, норми та правила, регіональні, місцеві відомчі програми. Цілі документів державного планування відповідають цілям «Схеми планування території Полтавської області», «Проекта районной пласировки Хорольського административного района Полтавской области».

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Генеральним планом проаналізовано існуючий стан території населених пунктів та визначено види діяльності або об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) першої категорії згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Такий вид діяльності як глибоке буріння – буріння з метою водопостачання належить до 2 категорії видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

У генерального плану розробляється план зонування території, яким визначаються:

- принципи планувально-просторової організації забудови; 

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

- переважні та супутні види використання, серед яких немає шкідливих виробництві та ін.

4) ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

-викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки.

- в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на підземні води - може здійснюватись під час будівництва нових водозаборів.

- порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

- акустичне забруднення вулично-дорожньої мережі.

- на соціальне середовище - створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури регіону.

Планувальні рішення, передбачені містобудівною документацією, покращать ситуацію зі станом здоров’я населення через чітке розмежування житлової та виробничої територій, застосування низки заходів з охорони довкілля.

б) для територій з природоохоронним статусом: об’єктів та територій природно-заповідного фонду немає, отже впливу не передбачається;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонний вплив відсутній.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

у разі, якщо містобудівна документація не буде затверджена (“нульовий варіант”) – стан довкілля населених пунктів не зміниться.

6) дослідження, якінеобхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. Метод дослідження – SWOT-аналіз.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Сільській раді необхідно проводити: моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією, розроблення та затвердження програм та схем у галузі охорони довкілля.

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їхподання: Штомпелівська сільська рада.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягів СЕО розміщено на дошці оголошень  Штомпелівської сільської ради та на сайті Хорольської районної ради https://horolska-rayrada.gov.ua від 19.04.2019 р. Зауваження і пропозиції подаються до Штомпелівської сільської ради Хорольського району Полтавської області(адреса 37832, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка, вул. Центральна,42 а, тел./факс: (05362) 95-64-2, електронна адреса: shtompelivska.silrada@ukr.net) протягом 15 днів з дня оприлюднення заяви.

З повним змістом заяв та з матеріалами містобудівної документації можна ознайомитись в приміщенні сільської ради. Контактна особа – сільський голова.
Сільський голова Штомпелівської сільської ради                В. О. Іщенко


« повернутися до списку оголошень