Хорольська районна рада

ОГОЛОШЕННЯ про намір утворити спостережну раду при КНП "Хорольська ЦРЛ"

Хорольська районна рада повідомляє про намір утворити Спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області.

Представники громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті Хорольської районної ради можуть надсилати на адресу виконавчого апарату районної ради пропозиції щодо включення своїх представників до складу Спостережної ради.

Член Спостережної ради має відповідати таким вимогам:

  • бездоганна ділова репутація;
  • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень Спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із підприємством;
  • наявність вищої освіти (професійних знань, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів);
  • відсутність непогашеної судимості.

Електронна пошта виконавчого апарату районної ради horol_rada@ukr.net

В заголовку необхідно зробити примітку «пропозиції до Спостережної ради».

Відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, проводиться шляхом рейтингового голосування за кандидатів у члени Спостережної ради на офіційному веб-сайті Хорольської районної ради у строк, що не перевищує 20 днів.

Рейтингове голосування за кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, у члени спостережної ради здійснюється шляхом заповнення електронних бюлетенів. В електронному бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища усіх кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування.

Електронний бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам рейтингових балів від 1 до 5 позначкою «+». Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до електронного бюлетеня кандидатів.

Заповнений електронний бюлетень надсилається на електронну пошту виконавчого апарату районної ради - horol_rada@ukr.net, позначкою "рейтингове голосування" протягом 20 днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті Хорольської районної ради.

До заповненого бюлетеня учасник голосування додає копію Паспорта (1,2 сторінки та сторінка із зазначенням місця реєстрації) і заповнену заяву на згоду обробки персональних даних згідно Додатку 2.

Електронний бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, або надісланий без зазначених у п. 16 переліку документів є недійсним.

Підрахунок голосів здійснюється комісією.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, їх кількість перевищує сім осіб, проводиться повторне рейтингове голосування серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів.

Якщо від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, запропоновано до семи кандидатів, рейтингове голосування не проводиться. Запропоновані кандидати вводяться до складу спостережної ради за рішенням сесії Хорольської районної ради.

Комісія перевіряє відповідність кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, Хорольської районної ради, Хорольської районної державної адміністрації,  депутатів Хорольської районної ради  та представників органів місцевого самоврядування району вимогам, визначеним у пункті 6 цього Порядку. У разі відповідності кандидатів зазначеним вимогам комісія пропонує на пленарному засіданні Хорольської районної ради прийняти рішення про обрання їх до складу Спостережної ради.

Про початок рейтингового голосування, або відсутність його необхідності буде повідомлено додатково після закінчення терміну прийняття пропозицій від громадських об’єднань.« повернутися до списку оголошень